Header image header image 2  
Info
  HOME
   
 

Whisky kenmerken:

Whisky wordt overal geproduceerd. Al die producten zijn verschillend van aard. Al die landen hebben hun eigen methoden en hun eigen productienormen. Er is nu zo veel op de markt dat we het moeilijk hebben om nog een onderscheid te maken tussen al die soorten, daarom hier een woordje uitleg over wat er allemaal in de rekken van je geprefereerde grootwarenhuis staat.
Eigenlijk kunnen we whisky in drie grote categorieën indelen en in deze categorieën vinden we dan bepaalde types:

 

Graanwhisky

Graanwhisky is whisky gestookt van eender welk graan of combinatie van granen al of niet in combinatie met neutrale distillaten.
Welke granen gebruikt worden in het stoken van graanwhisky is nogal afhankelijk van het land van herkomst. Zo is het gebruik van rogge en maïs typisch voor Noord Amerika. Het soort gebruikte graan en de plaats waar het distillaat gestookt werd levert dan weer typische whisky's op die we onder volgende namen kennen:

Rye

Ryewhisky, of roggewhisky wordt vooral in Canada en de Verenigde Staten gestookt. Naargelang locale wetgeving varieert het percentage rogge en het al of niet toelaten van toevoeging van neutrale distillaten. In de Verenigde Staten moet rye minimum 51% rogge bevatten. In Canada is het dan weer toegelaten neutrale distillaten toe te voegen en zelfs vruchtenwijn. Canadese Rye is gewoonlijk ook lager in alcoholvolume.

Bourbon

Bourbon is een whisky die vooral in bepaalde staten van de V.S. wordt gestookt. De whisky bevat 50 à 90 % maïs waarbij nog een kleine hoeveelheid rogge of tarwe met gerstemout wordt gevoegd. Typisch voor Bourbon is dat de whisky moet rijpen op geschroeide eikenhouten vaten.
Deze vaten mogen slechts één maal gebruikt worden. Het is ook daarom dat veel gebruikte Bourbon vaten naar Schotland worden uitgevoerd om daar Schotse whisky op te laten rijpen. In Schotland geldt de beperking van eenmalig gebruik trouwens niet.
De duur van rijpen en het alcoholgehalte van Bourbon is afhankelijk van staat tot staat.

Corn whisky

Cornwhisky is graanwhisky die to 80% maïs bevat. Het overige percentage is gerstemout.

Single grain

Graanwhisky van hetzelfde distillaat wordt ook wel eens single grain whisky genoemd. In principe is hier dus geen ruimte meer om na het distilleren van één run (één volledige kringloop van graan tot distillaat) nog te mengen met andere distillaten uit vorige runs.

 

Malt whisky

Om de naam maltwhisky te mogen dragen moet het distillaat enkel gestookt zijn van gemoute gerst (dus zonder dat er andere granen of neutrale alcoholen zijn aan te pas gekomen). Maltwhisky vindt men vooral in Schotland, alhoewel er nog andere landen zijn die zich proberen toe te leggen op het distilleren van maltwhisky.
Ook in maltwhisky zijn er verschillende types:

Pure Malt
Pure maltwhisky is whisky die gestookt wordt in pot stills enkel uit gemoute gerst. Pot stills zijn eigenlijk grote koperen kuipen die de vorm van een ajuin hebben. De top van die kuip loopt uit in een buis.
Er zijn geen verdere beperkingen om de naam pure malt aan een whisky te mogen toekennen. Het eindproduct mag dus een mengsel zijn van distillaten afkomstig zijn van verschillende distilleerderijen, leeftijden, rijpingen,...

Single Malt
Als men pure malts van één en dezelfde distilleerderij tot een whisky mengt dan mag die whisky de naam Single Malt dragen.

Vatted Malt

De term vatted malt slaat op het feit dat het eindproduct, hetgeen je dus in je fles vindt, afkomstig is van verschillende distilleerderijen. Het moet echter nog steeds om malt gaan, dus er mag enkel gemoute gerst gebruikt zijn om het distillaat te bekomen. Het distilleerproces is echter vrij.

Single Single Malt

Neen, dit is geen typfout. Ook single malt wordt gemengd voordat hij in de fles komt. Dit mengsel moet echter wel afkomstig zijn van distillaten van dezelfde distilleerderij. Het moet dus niet dat alle whisky die tot een single malt verwerkt wordt van hetzelfde productieproces afkomstig is, m.a.w. de whisky kan op verschillende tijdstippen gestookt geweest zijn, in verschillende gaten gelagerd geweest zijn,….
Als we nu echter een whisky bottelen die uit één en hetzelfde vat afkomstig is dan hebben we een Single Single Malt.

 

Cask - Blended

Cask Strength

Whisky wordt voor hij in de fles belandt afgelengd met water, tot op een bepaald alcoholvolume. Dat volume is afhankelijk van wat de distilleerderij verlangt (bijvoorbeeld Tallisker 45,8°) of van de afzetmarkt (40° of 43°).
Bottelt men echter niet aangelengde whisky, dus een mengsel van verschillende vaten, zonder toevoeging van water, rechtstreeks in de fles, dan hebben we een Cask Strength Whisky: een whisky op vatsterkte.


Cask Straight

Een single maltwhisky op cask strength, doch waarvan alle flessen gebotteld werden met whisky uit één en hetzelfde vat is dan weer een Cask Straight Whisky.
Vintage
Het summum van single malt zou de Vintage moeten zijn. Dat is single malt van één en hetzelfde vat, doch op zijn top gelagerd (slechts gebotteld als de drank op zijn hoogste niveau van rijping is).


Blended whisky

Blended whisky is wat zijn naam zegt: een mengeling van graan- en maltwhisky.
Ook in blendwhisky's zijn er verschillende types:

Gewone blended whisky
De meest ordinaire whisky is de gewone blended. Deze whisky is een mengeling van malt- en graanwhisky. Meestal is die verhouding 80% graan - 20 % malt.

Luxe Blended.
Daarmee bedoelt men dat de mengeling in de fles uit 50% malt en 50 % graanwhisky bestaat. Het percentage malt is dus hoger wat de kwaliteit van de whisky zou moeten verbeterd hebben.